Gebruik

Fietsen

Het schakelen van de versnelling

Alle 14 versnellingen van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 kunnen over de schakelgreep na elkaar geschakeld worden, maar het is ook mogelijk meerdere versnellingen over te slaan bij het omhoog of omlaag schakelen.

De markering op het huis van de schakelgreep geeft de op het schakelrubber aangegeven versnelling aan die momenteel gekozen is. Meestal is de schakelgreep op de rechter stuurhelft gemonteerd (het is ook mogelijk de schakelgreep op de linker stuurhelft te monteren). Door het draaien van de schakelgreep in de richting van het getal 14 wordt omhoog geschakeld (zwaardere versnelling). Bij het draaien in de richting van het getal 1 wordt omlaag geschakeld (lichtere versnelling).

In tegenstelling tot andere schakelsystemen is het schakelen met de Rohloff SPEEDHUB 500/14 niet vertraagd ten opzichte van de bediening van de schakelgreep, maar direkt. De voelbare klik geeft aan dat de gekozen versnelling juist is ingeschakeld. Hierdoor is snel en foutloos  schakelen mogelijk in stilstand en tijdens het rijden.

Bij het schakelen worden in de naaf koppelingselementen bewogen die bij kracht op de pedalen onder druk staan. In stilstand of bij geringe kracht laat de schakelgreep zich makkelijk over de kliks verdraaien. Met het vergroten van de kracht op de pedalen neemt de kracht die voor het draaien van de schakelgreep nodig is toe. Om vanuit een willekeurige pedaalstand snel te kunnen schakelen moet u er op letten dat precies op het moment van het verdraaien van de schakelgreep de kracht op de pedalen verlaagd wordt. Daarbij bepaalt de mate waarin de kracht verminderd wordt hoe gemakkelijk de naaf schakelt. Bij het doorlopen van de trapbeweging is er een dood punt waarop weinig kracht op de pedalen wordt uitgeoefend. Als het schakelen bij het doorlopen van dit dode punt gebeurt is er weinig schakelkracht nodig.

Let op

Bij juist gebruik is het niet nodig met de Rohloff SPEEDHUB 500/14 onder een hoge pedaalkracht te schakelen. Het schakelen onder hoge pedaalkracht is door de robuuste constructie van de naaf toch mogelijk en niet schadelijk. Het schakelen onder hoge pedaalkracht is echter met een grote schokvormige belasting van de schakelelementen verbonden. In dit geval kan door het terugschieten van de koppelingselementen een kortdurend vrijlopen van de naaf niet uit te sluiten. De fietser kan hierdoor het evenwicht verliezen en vallen. Het schakelen onder hoge last is op eigen risico.

Bijzonderheid

Wordt het schakelen van 7-8 of 8-7 erg langzaam en met veel pedaalkracht uitgevoerd, dan is het mogelijk dat kortstondig de 11de of 14de versnelling ingesteld wordt.

Rijgeluiden

Bij het rijden kunnen in bepaalde versnellingen twee verschillende soorten geluiden waargenomen worden.

Door de constructie is in de meeste versnellingen een vrijloop-geluid te horen, dit is in de versnellingen 5, 6 en 7 het duidelijkst. Bij hoge kracht of trap frequentie kan (in de versnellingen 1 tot 7 harder wordend) een voor een rechtvertande precisietransmissie typisch zoemen hoorbaar zijn.

Afhankelijk van de opbouw van het frame worden deze geluiden verschillend  overdragen (de buizen van het frame werken als resonantielichaam). Omzo groter de buisdiameter desto harder het geluid.

Tijdens het uitrollen zijn afhankelijk van de gekozen versnelling verschillende tikkende vrijloopgeluiden te horen.

Inrijtijd

Alle tandwielen en koppelingselementen van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 bestaan uit speciaal gehard staal en zijn met grote nauwkeurigheid gemaakt.

In de loop van de eerste 1000 km lopen alle tandwielen in de Rohloff SPEEDHUB 500/14 op elkaar in.

De rijgeluiden worden hierdoor stiller en het schakelen wordt makkelijker. Tijdens het inrijden hoeft er geen speciale aandacht aan gegeven te worden.

Lopen met de fiets

Tijdens het lopen met de fiets kan de crank meedraaien. Dit komt door hetmeedraaien van de tandkrans door de simmerring in de naaf.

Een slecht afgedicht en daardoor licht lopende trapas zorgt ervoor dat de crank meedraait. Een druppel Rohloff Spoelolie (Art.Nr. 8402) door de gaten van de tandkrans op de simmerring wordt aangebracht vermindert het meeloop effect.

Wiel verwijderen en installeren

Bij het verwijderen van het achterwiel moet een specifieke reeks werkstappen worden gevolgd. Dit geldt dan voor de montage in omgekeerde volgorde. Hier leggen we stap voor stap uit hoe je het moet doen.
 

Verwijderen Installeren

Informatie voor een tocht

De Rohloff SPEEDHUB 500/14 staat dankzij haar robuustheid en duurzaamheid in het bijzonder op lange tochten en voor vakantiefietsen garant voor een goed belastbaar wiel met een optimaal schakelsysteem. Toch moet er ondanks goed materiaal altijd rekening mee gehouden worden dat fietsonderdelen door ongevallen, sterke vervuiling of slijtageproblemen in hun functie worden beschadigd.

Speciaal bij het reizen door landen en regio's waar verwacht kan worden dat reserveonderdelen of gereedschap slecht verkrijgbaar zijn is een goede voorbereiding noodzakelijk.

We hebben een lijst samengesteld met gereedschappen en andere kleine onderdelen om mee te nemen.
 

Naar de lijst

Transportinstructies

Tijdens vervoer van een fiets met de Rohloff SPEEDHUB 500/14 moet erop gelet worden dat het achterwiel staand vervoerd wordt.

In auto of vliegtuig kunnen er grote temperatuurs- en luchtdrukveranderingen plaatsvinden. Deze kunnen bij liggend vervoer van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 tot olieverlies via de afdichtingen leiden (in liggende toestand zit alle olie tegen de linker of rechter afdichting).

Is staand vervoeren niet mogelijk dan moet er voor gezorgd worden dat eventueel uitlopende olie geen schade aan kan richten. Bij staand vervoer van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 hebben temperatuurs- en drukveranderingen geen olieverlies tot gevolg.

Serienummer / Garantie

Elke Rohloff SPEEDHUB 500/15 aandrijfnaaf heeft een opeenvolgend uniek serienummer dat met sticker of laser gravure op de naaf is aangebracht. Alleen het serienummer geeft uitsluitsel over het productiejaar en is voor de garantieaanspraak belangrijk.
 

Meer

Veiligheidsinformatie

Fietsen is leuk. Het kan echter ook gevaarlijk zijn. Als een fiets niet regelmatig onderhouden en in goede staat gehouden wordt, is het risico op een ongeval groter.

Ongevallen kunnen ook optreden als u dit handboek niet leest en de volgende veiligheidsinformatie niet in acht neemt. Een foutieve montage kan tot verlies van controle over de fiets leiden en levensgevaarlijke gevolgen hebben.

Montage

 • Wij raden aan de montage door een erkende fietsenmaker uit te laten voeren.
 • Reparaties en veranderingen die ondeskundig zijn uitgevoerd kunnen tot storingen en ongevallen leiden.
 • Let er op dat het juiste Rohloff SPEEDHUB 500/14 model voor het frame wordt gekozen.
 • Alle aangegeven draaimomenten voor de schroefverbindingen zoals aangegeven in dit handboek moeten worden aangehouden.
 • De kleinst aangegeven tandwieloverbrenging mag niet onderschreden worden.
 • Bij gebruik van een kettingspanner moet een kettinggeleider aan het voorblad gemonteerd worden om te voorkomen dat de ketting eraf loopt.
 • Bij een geveerde achterbrug moet de kettinglengte zo gekozen worden dat de achterbrug nog volledig in kan veren.
 • Bij het vullen van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 mag alleen de voorgeschreven Rohloff naafolie gebruikt worden.

Gebruik

Maakt u zich voor het in gebruik nemen van uw Rohloff SPEEDHUB 500/14 vertrouwd met de bediening van de naaf.

 • Laat uw fiets regelmatig door een fietsenmaker op veiligheid controleren.
 • Bij versnellen, in het bijzonder na het schakelen, is het belangrijk erop te letten dat de versnelling goed aangrijpt.
 • Let u ook op de veiligheidsinformatie van alle andere aan de fiets gemonteerde componenten.
 • Maak met uw fiets voor begin van een fietstocht of vakantie een proefrit. Daarmee kunnen verborgen montagefouten of gebreken vastgesteld en verholpen worden. Zie ook "Informatie voor het fietsen".
 • Met gebruik van een fiets met "Gates Carbon Drive" tandriem moet U beslist de aanwijzingen in de productbeschrijving opvolgen respectievelijk. Instructies hier
 • Het fietsen met de  SPEEDHUB onder water is niet toegestaan, water kan binnendringen.
 • Transport zonder beschutting aan/op een auto kan ook tot indringen van water voeren.
 • Bij verdenking van water in de naaf moet dit door een oliewissel zo vlug als mogelijk verwijderd worden.

Controleer regelmatig ...

 • de juiste bevestiging van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 in het frame (snelspanner of asmoeren).
 • de juiste positie en bevestiging van de draaimomentsteun aan het frame.
 • of de remvlakken vrij van olie en vet zijn.
 • of de naafdekselschroeven goed vast zitten, vooral bij de Rohloff SPEEDHUB 500/14 DB naaf bij gelijktijdig gebruik van een schijfrem.
 • of  de schakelkabels en verbindingsstukken (bajonet of schakelbox) juist bevestigd zijn.
 • of delen van uw fiets door een val of ongeval beschadigd of in hun functie belemmerd zijn. Het gebruik van beschadigde onderdelen is gevaarlijk en kan tot een ongeval leiden.