Serienummer

Wat u op deze pagina kunt vinden

Elke Rohloff SPEEDHUB 500/15 aandrijfnaaf heeft een opeenvolgend uniek serienummer dat met sticker of laser gravure op de naaf is aangebracht. Alleen het serienummer geeft uitsluitsel over het productiejaar en is voor de garantieaanspraak belangrijk.

Registratie

Met de SPEEDHUB 500/14 heeft u een versnellingsnaaf van hoge kwaliteit gekocht. Om ons in staat te stellen u de beste service en volledige garantie te bieden, verzoeken wij u uw versnellingsnaaf online te registreren via deze link.

Registratie

Door uw naaf te registreren, bevestigt u dat u de SPEEDHUB 500/14 compleet (incl. accessoires) en zonder zichtbare defecten heeft ontvangen. De Rohloff SPEEDHUB wordt door deze registratie eenvoudig aan uw naam
gekoppeld. Dit zorgt ervoor dat u snel en klantvriendelijk geholpen wordt, mocht u service of ondersteuning nodig hebben.

Garantie

Belangrijk

De SPEEDHUB 500/14 is uitsluitend ontworpen als versnellingsnaaf voor het aandrijven van fietsen. Lees a.u.b. vóór montage en inbedrijfstelling van de SPEEDHUB 500/14 in elk geval de gebruiksaanwijzing (handboek)!

Let op bij gebruik van riemaandrijving

Voor de inbedrijfstelling moeten de instructies in de productbeschrijving "Gates Carbon Drive" in acht genomen en opgevolgd worden!

Status 01-2022

Wij garanderen de foutloze en probleemloze werking van de SPEEDHUB 500/14 gedurende een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Niet inbegrepen in onze garantie is de normale slijtage van alle slijtageonderdelen. Slijtageonderdelen zijn onderdelen die door hun functie aan slijtage onderhevig zijn.

Slijtageonderdelen zijn: tandwielen, borgring voor opsteektandwiel, meenemer, lock-ring, schakelkabels, schakelkabel van de interne schakelaansturing, schakelgreeprubber, E-14 knop, remschijf, spanrollen van de kettingspanner, kabeltrommel van de externe schakelcontrole, oliekeerringen, de gemonteerde schakelaandrijving (van de externe schakelaansturing), afdichtingen, lagers.
De volgende onderdelen zijn geen slijtageonderdelen: het ingekapselde tandwielblok dat in een oliebad loopt, de behuizing van de naaf en de schakelgreep, en de E-14 onderdelen (E-14 schakeleenheid, DC/DC CAN-omzetter, E-14 verbindingskabel).

De aanspraak op garantie vervalt in geval van schade veroorzaakt door: ongeval, uitoefening van geweld, constructiewijzigingen van welke aard dan ook, onjuiste montage, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud, demontage van het aandrijfblok in zijn onderdelen.

Alle onderdelen die hierboven als slijtageonderdelen zijn vermeld, zijn aan slijtage onderhevig. De mate van slijtage hangt af van het onderhoud en het type gebruik (aantal kilometers, gebruik, rijden in regen en sneeuw, vuil, zout, enz.) De levensduur kan worden verlengd door met geschikte middelen regelmatig te reinigen en smeren, maar vervanging is noodzakelijk wanneer de slijtagegrens is bereikt. Om de veilige werking van de onderdelen te garanderen, moeten de aangegeven slijtageonderdelen tijdig binnen de betreffende slijtagegrenzen worden vervangen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruiker na een kilometerstand van 5000 km, maar ten minste eenmaal per jaar, een servicebeurt, inclusief olieverversing (uitsluitend met Rohloff-versnellingsnaafolie), door een rijwielhandelaar laat uitvoeren. De rijwielhandelaar moet de aangegeven onderdelen op slijtage controleren en zo nodig versleten onderdelen vervangen. De servicebeurten moeten worden gedocumenteerd met een ontvangstbewijs (facturen voor servicebeurten bij de rijwielhandel, of aankoopbewijs van de Rohloff-olieverversingssets als u deze zelf heeft uitgevoerd). Als de gebruiker deze zorgplicht niet naleeft, vervalt de aanspraak op vergoeding van schade die is toe te schrijven aan het niet uitvoeren van de servicecheck.

In het kader van de garantie leveren wij naar eigen goeddunken een vervanging of reparatie.

Garantieafhandeling en onderhoudswerkzaamheden worden uitsluitend door de rijwielhandelaar of servicepartners uitgevoerd. Let op: in geval van een garantieclaim moet de versnellingsnaaf op naam van de huidige eigenaar geregistreerd zijn.

Bij complete fietsen die standaard met Rohloff-producten zijn uitgerust, wordt de garantieafhandeling van de Rohloff-producten door de rijwielhandelaar of servicepartner direct via de firma Rohloff uitgevoerd.

Regelmatige naleving van de service volgens onze specificaties waarborgt de aanspraak op garantie en zorgt ervoor dat uw SPEEDHUB 500/14 zijn waarde lang behoudt.

Melden van diefstal

Attentie

Elke aanspraak op garantie, reparatie of service vervalt zonder een bestaand serienummer of naafsticker met serienummer. Garantie, reparatie of service kan alleen worden uitgevoerd met registratie.

Door uw SPEEDHUB te registreren en de mogelijke diefstal te monitoren, kunt u uw hub beschermen en beveiligen tegen misbruik.
Als we informatie over uw SPEEDHUB ontvangen, wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht.
U kunt de diefstal van uw hub hier melden.

Melden van diefstal