Serienummer

Wat u op deze pagina kunt vinden

Iedere Rohloff SPEEDHUB 500/14 is met een opeenvolgend serie nr. voorzien welke zich op het label op het naafhuis bevindt. Vanaf serie nr. 75000 wordt de serienummer meteen in de bedrijf met laser op de naafkas gegraveerd.

Label

Indien het label van de naaf gehaald wordt, adviseren wij het serie nr. met een scherp mes uit te snijden en op de naaf te laten. Wordt het volledige label verwijderd, deze bewaren en b.v. op de garantiekaart plakken. Het serienummer kan ook in het naafhuis gegraveerd worden!

Garantiekaart

Iedere SPEEDHUB 500/14 of complete fiets met SPEEDHUB 500/14 wordt geleverd met een oranje-kleurige Rohloff garantiekaart.

Deze oranje Rohloff garantiekaart moet:
- volledig ingevuld  (met serie nr.!)
- door de dealer afgestempeld,
- naar Rohloff AG gestuurd worden.

Met behulp van deze garantie-kaart kunnen wij Uw naaf registreeren, U de beste service en ook een succesvolle diefstal-controle garandeeren.

Als alternatief kunt u zich online registreren met ons aankoopbewijs op onze website.

Vrijwaring

Alleen het serie nr. geeft uitsluitsel over het productiejaar en is voor de garantieaanspraak belangrijk. Alleen met vermelding van het serienummer kan door Rohloff een optimale service verleend worden.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op, dat Rohloff geen garantie kan verlenen op naven zonder serienummer. Ook worden service of reparaties alleen uitgevoerd op naven met vermelding van het serienummer (vermeld op het label op de naaf, garantie kaart of gravure).

Let op

Elke aanspraak op garantie, reparatie of service vervalt zonder bijbehorend serienummer aangegeven op de naafsticker of laser gravure. Garantie, reparatie of service kan alleen geschieden met de garantiekaart.

Voor diefstalbewaking laat u het serienummer met behulp van de garantiekaart bij ons registreren.

De precieze garantiebepalingen staan op de garantiekaart die bij elke Rohlof SPEEDHUB 500/14 is gevoegd.