Demontage van de Rohloff E-14 schakeleenheid

Tip

Het nauwkeurig volgen van deze handleiding zorgt voor een probleemloos functioneren tussen de onderdelen van het Bosch eBike aandrijfsysteem en het Rohloff E-14 schakelsysteem.

Demontage Rohloff E-14 schakeleenheid

Door middel van de Rohloff E-14 stuurschakelknoppen de Rohloff SPEEDHUB 500/14 in versnelling 14 schakelen. Wiel uitnemen. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk wiel uitnemen/installeren nauwkeurig op.

Leg het Rohloff SPEEDHUB 500/14 wiel op het werkblad met de Rohloff E-14 schakeleenheid naar boven.

Markeer de positie van de asplaat voordat deze los gehaald wordt, bijvoorbeeld door een streep te zetten met een watervaste stift.

Tip: Fotografeer de asplaatpositie.

Draai de vijf asplaatbouten (Torx TX20) los om de asplaat te kunnen verwijderen.

Schakeltandwiel 1 van de schakelas afnemen, indien nodig met een pincet.

Haal de gehele Rohloff E-14 schakeleenheid van de schakelas los.

Let op: Laat het Rohloff SPEEDHUB 500/14 wiel na het loshalen van de Rohloff E-14 schakeleenheid horizontaal liggen. Anders kan olie uit de naaf lopen en de vrijloopveren kunnen uit de naaf vallen.

Verwijder de papierafdichtingen van de Rohloff E-14 schakeleenheid en van de schakelas. Gebruik de afdichtingen nooit opnieuw.

Montage Rohloff E-14 schakeleenheid

Als voor het uitnemen van het achterwiel versnelling 14 niet ingelegd is, voer dan de volgende stap uit:

Schakel de Rohloff SPEEDHUB 500/14 met een ringsleutel 8 met de hand naar versnelling 14. Draai daarvoor de ringsleutel tegen de klok in tot de aanslag.

Doe dan het volgende:

  • De Rohloff E-14 Schakeleenheid met het Bosch eBike aandrijfsysteem verbinden.
  • De Bosch eBike accu aansluiten.
  • Het Bosch eBike aandrijfsysteem inschakelen.
  • Met de “+“ of “-“ knop van de Rohloff E-14 stuurschakelaar de Rohloff E-14 schakeleenheid in versnelling 14 schakelen (aanduiding versnelling op het Bosch Display).
  • Het Bosch eBike aandrijfsysteem uitschakelen.
  • De Bosch eBike accu loskoppelen.
  • De Rohloff E-14 schakeleenheid van het Bosch eBike aandrijfsysteem loskoppelen.

Veiligheidsinformatie e-bike

Wees voorzichtig met het werken aan de fiets als de accu aangesloten is en/of het eBike aandrijfsysteem ingeschakeld is.

Waarschuwing stekkerverbindingen

Het aan- of afkoppelen van een stekkerverbinding van een ingeschakeld Bosch eBike systeem kan leiden tot ongecontroleerd gedrag van de verschillende onderdelen van het systeem en tot schade aan deze onderdelen.

Nieuwe papierafdichtingen op de asaansluiting leggen.

Let op dat de alle gaten in de papierafdichting over de gaten van de asaansluiting vallen.

Controleer of de vrijloopveren aanwezig zijn en goed gemonteerd zijn.

De Rohloff E-14 schakeleenheid op de versnellingsnaaf monteren.

Let op: Zie ook de Rohloff SPEEDHUB 500/14 handleiding, aanhangsel “paspennen externe schakelbox“ (pag. 129).

Plaats de Rohloff E-14 schakeleenheid zo op de versnellingsnaaf, dat het op de foto gemarkeerde gat (foto rechts) op de asafsluiting over de uitstekende pen (markering foto links) heen valt.

De beide paspennen op de Rohloff E-14 schakeleenheid steken in de gaten voor de vrijloopveren en drukken deze aan.

Schakeltandwiel 1 juist om - met de smalle onderkant naar de versnellingsnaaf toe – op de zeskantige schakelas zetten.

Let op: Zie ook de Rohloff SPEEDHUB 500/14 handleiding, aanhangsel “ombouw schakelbox“ (pag. 93-94).

Het schakeltandwiel 1 past maar op een manier zonder weerstand op de zeskantige schakelas.

De asplaat in de juiste – gemarkeerde/gefotografeerde – positie op de Rohloff E-14 schakeleenheid plaatsen. Schroef de vijf asplaatbouten weer vast (Torx TX20, 3Nm).

Wiel plaatsen. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk wiel uitnemen/installeren nauwkeurig op.

Schakel het Bosch eBike aandrijfsysteem niet in.
Kalibratie uitvoeren. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk “automatische kalibratie“ nauwkeurig op.