Uitnemen en installatie wiel

Als u het achterwiel wilt verwijderen, zoals bij een lekke band, gaat u als volgt te werk.

Schakel het Bosch eBike aandrijfsysteem uit.

Koppel de accu van het Bosch eBike aandrijfsysteem los.

Maak de stekkerverbinding van de Rohloff E-14 schakeleenheid aan het achterwiel los. Verder uitnemen van het achterwiel (samen met Rohloff E-14 schakeleenheid) volgt zoals in de Rohloff handleiding beschreven.

Het installeren van het achterwiel gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Stekkerverbinding van de Rohloff E-14 schakeleenheid verbinden.

Let op:
Lees het hoofdstuk Kabels en stekkerverbindingen!

Plaats de accu van het Bosch eBike aandrijfsysteem terug.

Schakel het Bosch eBike systeem in.