Vervangen transmissieblok

Wat u op deze pagina kunt vinden

Bij de Rohloff SPEEDHUB 500/14 kan het transmissieblok als compleet geheel uit het naafhuis worden verwijderd. Dit maakt het mogelijk de gehele transmissie eenvoudig te vervangen. We laten je zien hoe.

Transmissieblok uitbouwen

Het verwijderen van de transmissie begint met het spoelen en afzuigen van de olie – zie hoofdstuk Oliewissel. Olievulschroef hierna niet meer monteren.

Het tandwiel met tandkransafnemer en kettinghulp verwijderen – zie hoofdstuk Tandkrans omdraaien/vervangen.

Let op

Voor demontage van de tandkrans controleren of de tandkransafnemer goed vastzit (met snelspanas of asmoer afzekern). Bij niet goed monteren kan de opname van de naaf beschadigd worden.

Tandkrans, snelspanas (of asmoeren) en tandkransafnemer verwijderen. De acht schroeven (M4x10 - Torx TX20) losschroeven.

Transmissieblok uit het huis trekken. Indien dit moeilijk gaat, voorzichtig met een kunststofhamer op de astap aan de tandwielzijde kloppen. Let op: er kan een restje olie uit het huis lopen.

Transmissieblok aan de kant leggen en olieresten uit het naafhuis verwijderen.

Transmissieblok inbouwen

Voor de inbouw van het transmissieblok moeten de negen koppelstiften en een nieuwe pakking klaar liggen.

Voor de montage van het nieuwe transmissieblok de laag A en schroefdraad B voor de tandkrans licht invetten.

Nieuwe pakking (zie pijl) over de centreerring van het deksel van de behuizing schuiven. De pakking laat zich makkelijker monteren indien deze voor montage ingevet wordt. Schroefgaten van de pakking tegenover die in het deksel brengen.

De negen koppelstiften C met iets vet in de holtes D aanbrengen. De koppelstiften brengen de kracht van de transmissie over op het naafhuis.

Transmissieblok aan de rand van het deksel vasthouden en tot de aanslag in het naafhuis schuiven.

Het transmissieblok laat zich pas dan volledig in het huis schuiven als de koppelstiften gelijk liggen met de gleuven in het naafhuis. Hiertoe bezighouden met lichte druk op de versnelling hebben betrekking op de waaier en (vooruit) draai deze in de richting van de pijl.

Als het transmissieblok geheel in het huis is geschoven, het deksel met pakking zo draaien dat de schroeven weer gemonteerd kunnen worden. De schroeven van het naafhuis kruislings aandraaien (M4x10 - Torx TX20, moment: 3 Nm).

Tandkrans op de aandrijfas plaatsen en tot de aanslag met een kettingzweep vastdraaien.

Controleer of de tandkrans licht loopt door deze achteruit te draaien. Draait de tandkrans zwaar, dan zit er spanning op het lager aan de tandwielzijde. Door krachtige slagen met een kunststof hamer op de astappen (een keer rechts, tandwielkant, een keer links, asplaat kant) wordt de spanning opgeheven.

   

Tip

Het lager in het deksel is vast gemonteerd en het lager aan de tandwielzijde zit los. Na verwisselen van het tansmissieblok kan het losse lager door de lengte van het nieuwe transmissieblok onder spanning staan (het lager schuift dan niet op de juiste plaats). Door het slaan op de astappen met een kunststof hamer zet het lager zich op de juiste plaats. Het tandwiel moet makkelijk en zonder weerstand terug te draaien zijn.

Tussen tandkrans en simmerring moet een spleet van min. 0,3mm zichtbaar zijn. Is de spleet niet groot genoeg, dan de tandkrans verwijderen en de simmerring met de Rohloff Simmerringtool tot aan de aanslag in het huis drukken. Tandkrans met een beetje vet weer monteren en controleren of deze licht loopt.

De naaf met 12,5ml Rohloff SPEEDHUB OIL vullen – zie hoofdstuk Oliewissel. De olie afvulschroef weer monteren (inbus 3mm, moment 0,5 Nm).

Let op

De Olieschroef mag maximaal gelijk met de behuizing zitten. Anders kan de naaf in verschillende versnellingen doortrappen.

Tip

Bovenuit de demontage van de transmissieblok uit de kas mag verder niets uit elkaar genommen worden. Bij minachting vervallt elke aanspraak op garantie/ reparatie/service.