Afstelling asplaat

Wat u op deze pagina kunt vinden

De asplaat stand is afhankelijk van de gekozen schakeluitvoering. De asplaat kan in stappen van 30° gepositioneerd worden,  zodat een optimale kabepositie gewaarborgd is. Hier worden de meest gebruikte montagemogelijkheden gegeven.

Het is mogelijk dat in individuele gevallen een  alternatieve kabelpositie/asplaat stand gunstiger is. De asplaat moet dan overeenstemmend gemonteerd worden.

Tip

Een optimale kabelpositie kenmerkt zich door:

  • zo min mogelijk bochten
  • zo kort mogelijke kabels
  • geen knikken in de kabels

Interne schakelsturing via bovenbuis

De afbeeldingen laten voorbeelden van de interne schakelaansturing met kabelhouder aan de remaansluiting zien in de uitvoeringen met standaard, OEM en OEM2 asplaat.

Interne schakelaansturing via horizontale achtervork

De afbeelding laat montage van de interne schakelaansturing met kabelhouder op de horizontale achtervork zien in de uitvoering met OEM2 asplaat.

Let op

Bij het bepalen van de asplaatstand moet er op gelet worden dat de kabels zo recht mogelijk door de kabelgeleiding lopen om wrijving en slijtage te voorkomen.

Foute asplaat stand

Optimale asplaat stand

Externe Schakelaansturing OEM/OEM2

De afbeeldingen geven voorbeelden van de externe schakelsturing met kabels over de horizontale achtervork in de uitvoering met OEM2 asplaat (afbeelding  A) en OEM asplaat (afbeelding B).

Externe schakelaansturing met lange draaimomentsteun

De afbeeldingen geven voorbeelden van de externe schakelaansturing in combinatie met standaard asplaat en lange draaimomentsteun. Indien het schakelhuis gemonteerd moet worden zoals in afbeelding D is getoond, dan moet de draaimomentsteun van buiten op de asplaat gemonteerd worden.

Instellen van de asplaat

Om de asplaat in te stellen (verdraaien) moeten alle asplaat schroeven (M4x25, Torx Tx20) losgeschroefd en uitgenomen worden (vijf of zes schroeven, afhankelijk van de uitvoering). De asplaat in de gewenste positie draaien en weer met alle asplaatschroeven vastschroeven  (M4x25 - Torx TX20, moment: 3Nm). Bij gebruik van de lange draaimomentsteun deze vasthouden om draaien van de as te voorkomen. Bij de OEM en OEM2 versies, steeksleutel 10 gebruiken  (zie afbeeldingen).

Standaard asplaat met lange draaimomentsteun. Bij het los- en vastdraaien tegenhouden aan de draaimomentsteun.

OEM asplaat: Bij los- en vastdraaien van de schroeven met steeksleutel 10 tegenhouden aan de pal op de asplaat.

OEM2 asplaat: Bij los- en vastdraaien met steeksleutel 10 in de vorkbek tegenhouden.