De Rohloff E-14 Android-app

Met de Rohloff E-14-app kan de software van een Rohloff E-14-schakeleenheid eenvoudig worden bijgewerkt via een draadloze verbinding tussen de smartphone en de Rohloff E-14-schakeleenheid. Dit werkt voor alle schakeleenheden vanaf het serienummer 880300112353X

Voor Rohloff E-14-schakeleenheden tot serienummer 880300112353X moet de software één keer per kabel door Rohloff AG worden bijgewerkt. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Let op! Werk de software alleen bij als zich problemen voordoen met uw Rohloff E-14 of het eBike aandrijfsysteem!

Belangrijk

Aan het begin van de software-update moet het eBike-aandrijfsysteem zijn uitgeschakeld. De batterijen van het eBike-aandrijfsysteem en de smartphone moeten voor minimaal 50% worden opgeladen. De Smarthone moet een verbinding met internet hebben (mobiel of WIFI.).

Tijdens de update:

- zorg dat de smartphone niet meer 2 meter van de fiets verwijderd is.
- zet de smartphone niet uit.
- Gebruik de smartphone niet voor andere taken.
- Schakel het eBike-aandrijfsysteem niet uit.
- verwijder de accu van het eBike-aandrijfsysteem niet.

De Rohloff E-14 app is compatibel met Android 6 of hoger. Zoek de app in Google Playstore via de volgende link.
 

App in de Playstore

Na  installatie moet u de app op uw smartphone opstarten.

Na  installatie moet u de app op uw smartphone opstarten.

Aan de onderkant van  de Rohloff E-14-Stuurschakelknop bevindt zich een sticker met serienummer en bijbehorende barcode.
Om een ​​geautoriseerde verbinding tot stand te brengen tussen de smartphone en de Rohloff E-14-schakeleenheid, moet dit serienummer handmatig worden ingevoerd in de smartphone of de streepjescode dient te worden gescand met de camera van de smartphone.

Om te scannen, tikt u op het kleine camerapictogram in de Rohloff E-14 App.

Om een ​​optimaal scanresultaat te krijgen, moet de rode lijn in het scanvenster evenwijdig lopen aan de streepjescode. Beweeg indien nodig de smartphone over de Rohloff E-14 schakeleenheid heen en weer.

De smartphone scant de barcode automatisch en schakelt, als de barcode correct wordt herkend, terug naar de vorige weergave en voert het serienummer in het daarvoor bestemde veld in.

Druk op de knop [WEB] om het downloaden van de huidige software te starten. Hiervoor moet uw smartphone verbonden zijn met internet.

Wacht tot het downloaden is voltooid.

De download is correct voltooid als er een melding wordt weergegeven in het veld Firmware File.

Zet het eBike-aandrijfsysteem aan en wacht op het signaalgeluid (piepen) van de Rohloff E-14-schakeleenheid. U heeft nu 60 seconden de tijd om de smartphone te verbinden met de Rohloff E-14-schakeleenheid. In de Rohloff E-14-app drukt u op de knop [DEVICE]. Indien nodig, Zet het eBike aandrijfsysteem nogmaals uit en aan en herstel de verbinding.

De smartphone is nu op zoek naar de Rohloff E-14-schakeleenheid.

De gevonden Rohloff E-14-schakeleenheid wordt hieronder weergegeven in de Rohloff E-14-app. Selecteer deze door erop te klikken.

Belangrijk: Als meerdere Rohloff E-14-schakeleenheden zich binnen het bereik van de radioverbinding bevinden, moeten de overbodige eBike-aandrijfsystemen worden uitgeschakeld.

De Rohloff E-14 app toont nu zowel de oude geïnstalleerde softwareversie alsook de nieuwe nog te instaleren softwareversie. Als de versies van oude en nieuwe softwareversie hetzelfde zijn, is een update niet nodig.

De installatie begint als u klikt op:

[START UPDATE]

Belangrijk: de smartphone mag tijdens dit proces niet meer dan twee meter van de fiets verwijderd zijn, om zo de verbinding tussen de apparaten in stand te houden.

De software-update duurt ongeveer vijf minuten en kan op elk moment worden afgebroken met de knop [ABORT]. De voortgangsbalk toont de status van de software-update.

De software-update is succesvol als er "finished updating device" in het scherm verschijnt.

Klik daarna op: [UPDATE SUCCESFULL! CLOSE].


De Rohloff E-14 app schakelt naar het updatescherm en  de Rohloff E-14-app kan nu worden afgesloten.

Zet nu het eBike-aandrijfsysteem uit, schakel na het tien seconden weer in en controleer of de nieuwe software correct is geïnstalleerd.

Hoe herken ik de geïnstalleerde softwareversie:

 

Handleiding