Automatische kalibratie

Als tijdens het gebruik van het Rohloff E-14 Schakelsysteem het tot schakelproblemen komt (bijvoorbeeld niet alle versnellingen kunnen geschakeld worden), dan moet een kalibratie ten opzichte van de opgeslagen waardes van het Rohloff E-14 systeem uitgevoerd worden.

Beide uiterste posities (versnelling 1 en versnelling 14) van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 worden automatisch ingesteld en opgeslagen.

Belangrijk

Kalibratie is meestal niet nodig, omdat de elektronische schakeling Rohloff E-14 en de Rohloff SPEEDHUB 500/14 gesynchroniseerd worden afgeleverd.

Kalibratie uitvoeren

Schakel het Bosch eBike aandrijfsysteem uit.

Op de Rohloff E-14 stuurschakelaar beide knoppen (+/-) tegelijk indrukken en ingedrukt houden tijdens de volgende actie!

Wenk: Eventueel de knoppen apart met twee vingers gelijktijdig indrukken.