Gebruik

Wat u op deze pagina kunt vinden

Gemakkelijker, efficiënter, sneller: De Rohloff E-14 tilt uw e-bike naar een ongekend hoog niveau in combinatie met het Bosch eBike aandrijfsysteem. De bediening via het Bosch-display en schakelen met de Rohloff E-14 stuurknop is bijzonder eenvoudig.

Ontdek hier de details.

Inschakelen

Het Bosch eBike systeem inschakelen.

Activeer versnellingsweergave

Druk de knop “i“ van de display of de afstandsbediening zo vaak in tot in het display “Versnelling” verschijnt. De versnellingsweergave blijft in het display staan.

Bevindt zich het display in een ander scherm, dan is na iedere schakeling de gekozen versnelling te zien.

Schakelen

Schakel afzonderlijk van versnelling

Het schakelen gebeurt door het gebruik van de Rohloff E-14 stuurschakelknop. Met iedere druk op de knop wordt een versnelling geschakeld.

Deze heeft 3 drukknoppen:
“+“ knop: Schakelen richting 14e versnelling, zwaarder schakelen
“−“ knop: Schakelen richting 1e versnelling, lichter schakelen
“M“ knop: Alleen voor systeemfuncties

Schakel meerdere versnellingen tegelijkertijd (Multishift-functie)

Wordt op de stuurknop de “+“ of “-” button gedrukt, schakelt de Rohloff E-14 meteen na de eerste klik een versnelling lichter (“-“) of zwaarder (“+“). Wordt de “+“ of “-“ knop ingedrukt gehouden, volgt de schakelactie automatisch met 3 versnellingen tegelijkertijd: 3 versnellingen naar boven (“+“) of 3 versnellingen naar beneden (“-“) of tot de 14e of 1e versnelling bereikt is.

Tussen iedere schakelactie zit circa 0,5 seconden pauze.

Waarschuwing Multishift-functie

Vooral bij het afschakelen (de “-“ knop) is enige voorzichtigheid geboden. Het Rohloff E-14 systeem kan in korte tijd veel versnellingen achter elkaar afschakelen. Daarbij neemt de tegendruk van de aandrijving sterk af. Dit kan evenwichtsverlies opleveren met als gevolg een valpartij met de fiets.

Tijdens het fietsen niet per ongeluk de “-“ knop van de stuurschakelaar bedienen. Tijdens het fietsen niet de vingers op de “-“ knop van de stuurschakelaar laten rusten. Het onverwachte, snelle afschakelen (“-“ knop) naar lichtere versnellingen kan tot verlies van controle over de fiets leiden.

Startversnelling instellen (Auto-Downshift)

Het Rohloff E-14 systeem biedt samen met het Bosch eBike aandrijfsysteem de mogelijkheid een startversnelling (1e - 9e versnelling) inclusief Auto-Downshift functie in te stellen.

Is de startversnelling/Auto-Downshift functie geactiveerd en staat de fiets langer dan 3 seconden stil (voorwaarde: geen signaal van de Bosch Speedsensor), dan wordt automatisch lichter geschakeld (Auto-Downshift) naar de gekozen startversnelling. Dit gebeurt alleen als de laatst gereden versnelling hoger dan de gekozen startversnelling was en de fiets daarvoor sneller dan 10 km/h reed. De startversnelling/Auto-Downshift werkt alleen als bij stilstand de pedalen niet belast worden!

Wordt de startversnelling tussen versnelling 1 en 9 ingesteld, dan is de startversnelling/Auto-Downshift functie automatisch geactiveerd. Wordt geen startversnelling ingesteld, dan is de startversnelling/Auto-Downshift functie automatisch gedeactiveerd.

De startversnelling kan tussen versnelling 1 en 9 ingesteld worden.

Intuvia Nyon Kiox

Intuvia Nyon
 

Opmerking

Afhankelijk van de fietsfabrikant kan de functie startversnelling/Auto-Downshift geactiveerd of gedeactiveerd zijn.

Reiniging

Voor het reinigen:
Het Bosch eBike aandrijfsysteem uitschakelen. Ontkoppel de accu van het Bosch eBike aandrijfsysteem.

Reinigingsinstructies
  • Maak de stekkerverbindingen alleen in aan elkaar verbonden toestand schoon.
  • Alle componenten van het Rohloff E-14 zijn waterbestendig en voor het fietsen bij regen geschikt.
  • Zorg dat de componenten niet sterk vervuilen.
  • Gebruik voor het reinigen alleen milde reinigingsmiddelen, zachte borstel of zachte doeken. Gebruik geen oplosmiddelen voor het reinigen van de componenten. Oplosmiddelen kunnen het gebruikte materiaal beschadigen en tot niet te repareren storingen van de werking van het Rohloff E-14 systeem leiden.
  • Gebruik geen hogedruk- of stoomreiniger voor het schoonmaken van de componenten. Binnendringend water kan tot niet te repareren storingen van de werking van het Rohloff E-14 systeem leiden.
  • Houd de componenten niet onder water.

Na het schoonmaken opletten:
Koppel de accu pas aan en schakel het Bosch eBike aandrijfsysteem pas in als de elektrische contacten volledig droog zijn.

Energievoorziening

De energievoorziening loopt via de Bosch eBike accu en het Rohloff E-14 systeem heeft dus geen aparte batterij nodig.

De Rohloff E-14 functioneert alleen als het Bosch eBike systeem ingeschakeld is. Is de accu leeg, dan wordt de motor van de Bosch eBike automatisch afgezet. De verlichting van de fiets zal nog enige tijd blijven functioneren. Gedurende die tijd werkt ook het Rohloff E-14 systeem nog.

Veiligheidsinformatie

Algemene veiligheidsinformatie

Voor de montage moet het Bosch eBike systeem uitgeschakeld zijn en de accu worden verwijderd. Rohloff E-14 onderdelen mogen niet geopend worden. Bij onbevoegd openen vervalt de garantie en de delen kunnen beschadigd worden.

Houd de Rohloff E-14 componenten niet onder water.

Plaats de accu pas terug en zet het Bosch eBike systeem pas aan nadat de elektrische contactpunten helemaal droog zijn.

Bij het achteruit rijden van de fiets met een uitgeschakeld Bosch eBike systeem kan het Bosch eBike systeem aan gaan.

Waarschuwing stekkerverbindingen

Het aan- of afkoppelen van een stekkerverbinding van een ingeschakeld Bosch eBike systeem kan leiden tot ongecontroleerd gedrag van de verschillende onderdelen van het systeem en tot schade aan deze onderdelen.

Verdere belangrijke informatie

Verdere belangrijke informatie over het fietsen, gebruik, montage, onderhoud, onderdelen en service van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 en de Rohloff E-14 staat in de algemene Rohloff handleiding.