Automatische kalibratie

Als tijdens het gebruik van het Rohloff E-14 Schakelsysteem het tot schakelproblemen komt (bijvoorbeeld niet alle versnellingen kunnen geschakeld worden), dan moet een kalibratie ten opzichte van de opgeslagen waardes van het Rohloff E-14 systeem uitgevoerd worden.

Beide uiterste posities (versnelling 1 en versnelling 14) van de Rohloff SPEEDHUB 500/14 worden automatisch ingesteld en opgeslagen.

Belangrijk

Kalibratie is meestal niet nodig, omdat de elektronische schakeling Rohloff E-14 en de Rohloff SPEEDHUB 500/14 gesynchroniseerd worden afgeleverd.

Kalibratie uitvoeren

Schakel het Bosch eBike aandrijfsysteem uit.

Op de Rohloff E-14 stuurschakelaar beide knoppen (+/-) tegelijk indrukken en ingedrukt houden tijdens de volgende actie!

Wenk: Eventueel de knoppen apart met twee vingers gelijktijdig indrukken.

Het Bosch eBike systeem inschakelen.

Op de Rohloff E-14 stuurschakelaar beide knoppen (+/-) nog steeds ingedrukt houden tot de Rohloff E-14 schakeleenheid de kalibratie begint (na ongeveer 8 seconden).
Bij het begin van de kalibratie (de Rohloff E-14 Schakeleenheid begint te schakelen) de beide knoppen (+/-) van de Rohloff E-14 stuurschakelaar loslaten.
Wacht tot het Rohloff E-14 schakelsysteem de kalibratie beëindigt (er klinken geen schakelgeluiden meer uit de Rohloff SPEEDHUB 500/14).

Wordt de foutcode 745 getoond, dan is de kalibratie niet gelukt en moet het proces herhaald worden! Schakel hiervoor het Bosch eBike aandrijfsysteem uit. Herhaal alle voorgaande stappen.

Druk nu op de “M“ knop onder op de Rohloff E-14 stuurschakelaar en houd deze zo lang vast (ongeveer 8 seconden) tot het Bosch eBike aandrijfsysteem automatisch uitschakelt (geen weergave meer op het display).

Het Bosch eBike systeem inschakelen. De kalibratie is hiermee volbracht!

Als de automatische kalibratie meerdere keren mislukt, gebruik dan de handmatige kalibratie.