Vervangen van schakelkabels bij eendelige asring

Wiel uit het frame halen. De vier kabelbinders aan de vouwbalgen met een zijkniptang doorknippen.

Beide bajonetten losschroeven (M4x4 - inbus 2mm), daarna de vouwbalgen verwijderen.

Voor het vervangen van de schakelkabel moet de asplaat verwijderd worden. Hiertoe de zes schroeven verwijderen (M4x25 - Torx TX20).

Let op

Let op de positie van de asplaat (eventueel markeren).

Bij de versie met lange draaimomentsteun deze vasthouden;  bij de OEM- en OEM2 versies steeksleutel 10 gebruiken (zie “Montage”, hoofdstuk 4.3).

Wiel met de asring naar boven op de werktafel leggen en met de rechterhand tussen duim en wijsvinger vasthouden. Asring met de rechterhand heen en weer bewegen en tegelijk met de linkerhand trekken.

    

Tip

Indien de asring niet met de hand te verwijderen is, asring met een waterpomptang vastpakken (karton gebruiken). Asring met de tang heen en weer bewegen en tegelijk trekken.

    

Let op

Na demontage van de asring het wiel niet op de asringzijde leggen:
a. Door de gaten kan olie druppelen.
b. De beide vrijloopveren kunnen uit de passtiftgaten vallen.

Montage van de asring moet in de e14 versnelling gebeuren. Om bij het schakelen meedraaien van de as te voorkomen de aluminiummoer (aan de tandwielzijde) met steeksleutel 17 vasthouden.

Met ringsleutel 8 de schakelwals tegen de klok in draaien tot aan de eaanslag. Nu staat de naaf in de 14 versnelling.

Indien aanwezig beide papierpakkingen aan de achterkant van de asring verwijderen. Bij montage worden nieuwe pakkingen gebruikt.

Kabelrol van de achterzijde van de asring naar buiten drukken. Om kantelen te voorkomen tegelijk aan de schakelkabel trekken zodat de kabelrol draait. De oude schakelkabel verwijderen. Kabelrol en asring schoonmaken! Kabelrol op graat proefen en eventueel verwijderen!

De nieuwe schakelkabel vanaf de binnenzeskant tot ongeveer de helft door het onderste gat in de kabelrol steken.

Daarna het andere einde door het bovenste gat steken. Let op dat beide uiteinden van de kabel even lang zijn.

Kabelrol vasthouden en tegelijk flink aan beide kabeleinden trekken zodat de kabel volledig in de gleuf in de kabelrol ligt.

Let op de positie waarmee de kabelrol wordt ingebouwd. De achterkant heeft een rand langs de zeskant, de voorkant niet.

Kabelrol met de voorkant naar boven op een inbussleutel 8mm steken. De kabels in de richting van de gleuf in de gleuf leggen. De bovenste kabel ca. 2 ¾ winding om de kabelrol wikkelen.

Schakelkabels met duim en wijsvinger in positie houden

Beide schakelkabels met duim en wijsvinger van de andere hand vasthouden en de kabelrol van de inbussleutel nemen.

Let op

De binnenste gleuf staat tegenover van de kabeleinden. De omlopenden gleuven zijn helemaal met kabel gevuldt.

Kabelrol met de vrije hand vastpakken. Hierbij de positie van de kabels handhaven. De voorzijde van de kabelrol wijst naar boven.

Het einde van de rechter kabel (lange kabel) door de rechter kabelgeleiding steken. De linker kabel (opgewikkelde kabel) door de linker geleiding steken. Dit gaat het makkelijkst wanneer de asring door een tweede persoon vastgehouden wordt.

Onder gelijkmatig trekken aan beide kabels de kabelrol in het gat in de de asring steken. Schakelkabels op spanning houden en met duim van buiten en de wijsvinger van binnen de kabelrol recht in de asring drukken (zie pijlen). De kabelrol valt dan in de asring.

Controleer of de kabelrol makkelijk heen en weer draait bij het trekken aan de schakelkabels. Hierbij met duim en wijsvinger voorkomen dat de kabelrol uit de asring valt.

Nieuwe papierpakkingen monteren. De kleine pakking wordt in het verdiepte deel aan de achterkant van de asring gelegd. De grote pakking wordt zo over de uitstekende passtiften gelegd dat alle gaten in de asring met die in de pakking overeen komen.

Wiel zo op de werktafel leggen dat beide passtiftgaten (zonder schroefdraad!) op 3 en 9 uur liggen.

Let op

De twee vrijloop veren moeten in de gaten zitten!

De asring in de linkerhand nemen en aan de rechter schakelkabel trekken tot aan de aanslag (inkeping in de kabelrol bevindt zich op ca. 2 uur).

Kort aan de linker kabel trekken en daarmee de kabelrol ca. een halve omwenteling terugtrekken. De inkeping in de kabelrol zit nu ongeveer tussen 7 en 8 uur en daarmee in de 14e versnellingspositie. Asring met kabelrol in deze positie houden en  met de passtiften in de gaten monteren.

Tip

Als de rechter schakelkabel tot aan de 2 uur positie (eindaanslag) wordt uitgetrokken, dan wordt aan de knik in de kabel (tussen gat en gleuf in de rol) getrokken. Heen en weer buigen van de knik verkort de levensduur. Daarom moet de kabel voor de eindpositie zover teruggedraaid worden dat er altijd een halve winding op de kabelrol blijft liggen. Zo is het zeker dat de kabel goed van de kabelrol loopt en het geknikte einde altijd strak in de inkeping blijft liggen.

Let er bij het monteren van de asring op dat de binnenzeskant van de kabelrol goed op de zeskant van de schakelwals valt (met de inkeping in de 7-8 uur positie). Hiervoor de positie van de kabelrol eventueel iets wijzigen. Wat vet in de openingen tussen de kabelrol en de asring doen (zie pijlen). De zes asplaatschroeven kruisgewijs vastdraaien (Torx TX20, moment: 3 Nm).

Ter controle de kabeleinden met een tang vastpakken en afwisselnd tussen beide aanslagen uittrekken. Beide kabels moeten zich even ver (over 13 schakelstops) naar buiten laten trekken.

Controleer of de achtere kabel tot aan de aanslag is uitgetrokken. Meet vanaf de bovenkant van de kabelgeleiding 165 mm* en knip de kabel hier af. De nieuwe vouwbalg voorzichtig over de kabel trekken en de bajonetpunt aan de kabel bevestigen.

De kabel helemaal tot aan de aanslag in de bajonet steken! De 2mm inbusbout met 1,5 Nm aantrekken. Voorste schakelkabel met een tang vastpakken en 13 kliks tot aan de aanslag (1e versnelling) uittrekken. 165 mm vanaf de bovenkant van de kabelgeleiding afmeten en met een scherpe zijkniptang inkorten. De nieuwe vouwbalg en aansluitend bajonet net als de vorige monteren.

Voor bevestigen van de vouwbalg de schakelkabel aan de bajonet uittrekken tot deze net zo lang is.

De nieuwe vouwbalg vastzetten. Eerst over de kabelgeleiding schuiven en met een kabelbinder monteren. De kabelbinder moet in de gleuf van de kabelgeleiding drukken.

Bovenste eind van de vouwbalg op de bajonetpunt schuiven, de kabelbinder in de gleuf in de bajonetpunt houden en aantrekken.

    

Tip

* Voor eenvoudig afmeten van de lengte van de schakelkabel kan ook het 165mm lange messing buisje (art.nr. 8711) gebruikt worden. De vouwbalg over het buisje schuiven. Buisje tot de aanslag op de uitgetrokken schakelkabel plaatsen en afknippen. Vouwbalg vasthouden en het messing buisje verwijderen. Bajonetpunt op het einde van de kabel schuiven en vastzetten.