Ombouw schakelaansturing

Tip

Het ombouwen van de schakelsturing is normaal gesproken alleen nodig bij ombouw van de naaf in een ander frame en is geen routineklus. Het wordt aanbevolen dit door de dealer uit te laten voeren.

Workshop video (in Engels)

Demontage van de asring

Eendelige asring

De eendelige asring is tot verandering van het model in begin 2003 gebruikt (tot serienummer 25300). Deze is te herkennen door montage van de asplaat met zes schroeven. Na demontage is te zien dat de beide kabelgeleidingen vast in de asring gemonteerd zitten.

Onafhankelijk van de aanwezige asplaat alle zes asplaatschroeven (M4x25 - Torx TX20) verwijderen en de asplaat verwijderen.

Wiel met asring naar boven op de werktafel leggen, daarbij de kabeluitloop naar rechts houden. Kabeluitloop met de rechterhand vasthouden. Door heen en weer wiebelen en gelijktijdig trekken de asring verwijderen

Tip

Als de asring niet met de hand te verwijderen is, de asring met een waterpomptang verwijderen (karton in de bekken leggen). Asring door heen en weer wiebelen en gelijktijdig trekken verwijderen.

Snelwissel asring

De snelwissel asring is te herkennen aan montage met vijf asplaatschroeven. Na demontage van de asplaat is te herkennen dat de asring met een extra schroef gemonteerd is en dat de kabelgeleidingen in zwarte kunststof cylinders gelagerd zijn.

Onafhankelijk van de aanwezige asplaat alle zes de asplaatschroeven (M4x25 - Torx TX20) verwijderen en de asplaat verwijderen.

Wiel met asring naar boven op de werktafel leggen, daarbij de kabeluitloop met kunststof cylinders en kabelrol door heen en weer wiebelen en gelijktijdig trekken verwijderen.

Asringschroef (M4x20 - Torx TX20) verwijderen. De asring door heen en weer wiebelen en gelijktijdig trekken verwijderen.

Voortgang na demontage van de asring

Let op

Na demontage van de asring het wiel niet op de asringzijde leggen:

a. Olie kan door de gaten druppelen.
b. De beide vrijloopveren kunnen uit de passtiftgaten vallen (pijl).

De schakelwals van de naaf in de 14e versnelling schakelen. Hiertoe de wals (ringsleutel 8mm) voorzichtig tegen de klok in tot aan de aanslag draaien.

Om te voorkomen dat de as tijdens het schakelen meedraait, de aluminium moer (aan de tandwielzijde) met steeksleutel 17mm vasthouden.

Installeer externe schakelaansturing

Controleer voordat u de externe schakelbox monteert of beide vrijloopveren in de daarvoor bestemde gaten zitten.

Nieuwe papierpakkingen monteren. De kleine pakking wordt in de uitsparing aan de rugzijde van de asring gelegd. De grote pakking wordt zo over de passtiften gelegd, zodat alle gaten van de asring en de pakking overeenkomen.

Tip

De inbusbout onder de externe schakelaansturing in de juiste positie monteren, zie Inbusbout bij externe schakelaansturing.

De schakelbox op de naaf monteren.

Kabeltrommel op de zeskant van de schakelwals plaatsen. De kabeltrommel zo draaien dat de beide schroefgaten door de denkbeeldige middellijn F lopen zoals in de tekening aangegeven. Zo staat het binnentandwiel C in de juiste positie. De kabeltrommel in deze positie vasthouden.

Tandwiel D met de rand naar binnen op de zeskant van de schakelwals E plaatsen. De montage van de vertanding van tandwielen D met C is maar in één positie mogelijk. Dit is de enige juiste positie. Het is  mogelijk dat de kabeltrommel iets naar links of rechts gedraaid moet worden om het tandwiel te monteren.

De vijf andere posities resulteren in een duidelijke verschuiving van de kabeltrommel ten opzichte van de denkbeeldige middellijn F. In dit geval het tandwiel D verwijderen, de kabeltrommel uitrichten en de volgende positie proberen.

Wat vet (b.v. Leichtlauffett Klüber Isoflex Topas L32) in de opening tussen tandwiel D en het schakelhuis doen. Asplaat op de naaf plaatsen, de juiste positie instellen en met de vijf asplaatschroeven bevestigen (M4x25 - Torx TX20, moment 3 Nm).

Verdere montage geschiedt zoals beschreven in Externe schakelaansturing.

Let op

De smalle rand van tandwiel D moet altijd naar binnen/naar het binnenste van de naaf geplaatst worden. Bij verkeerde montage van tandwiel D loopt de naafbehuizing zwaar na het monteren van de asplaat.

Informatie over de positie van de asplaat vindt u hier:

OEM/OEM2

Lange draaimomentsteun

Hoe u een remschijf monteert, leest u hier:

Remschijf installatie

Inbusbout bij externe schakelaansturing

Vanaf serie nr. 47000 is bij alle naven met externe schakelaansturing in het 6e schroefgat een imbus bout M4x8 in de as geschroefd (om de olieafdichting te verbeteren). Het externe schakelhuis kan hierdoor alleen in één positie (zie afb. 2) op de as gemonteerd worden.

Bij naaf nrs. 47000 tot 48500 inbusbout A geheel verzonken monteren (externe schakelaansturing zonder pasgat).

Vanaf naaf-nr. 48501 de inbusbout 2mm uit laten steken (bij schakelaansturing met pasgat).

Het pasgat B moet zich precies boven de inbusbout A bevinden. Bij gebruik van een externe schakelaansturing zonder pasgat B moet de inbusbout A geheel verzonken in de asplaat gemonteerd worden.

Beide papierpakkingen met de gaten passend monteren.

Ter controle van een juiste montage de schroef C ca. 4 slagen aandraaien. Daarna de asplaat met de asplaatschroeven monteren (3 Nm).

Tip

Indien de asplaatschroef in gat C niet of moeilijk te monteren is, moet gecontroleerd worden of zich onder gat C de inbusbout A bevindt die het vastschroeven bemoeilijkt. In dit geval moet de externe schakelaansturing 180 verdraaid gemonteerd worden. De inbusbout blijft hierbij in de naaf zitten (2 mm laten uitsteken).

Let op

Bij foutieve montage van de externe schakelaansturing wordt door het inschroeven van de asplaatschroef C de imbusbout A in de naaf geschroefd. Hierbij wordt de naaf volledig geblokkeerd.

Demontage van de inbusbout is alleen bij ombouw van externe naar interne schakelaansturing als ook bij het vervangen van de simmerring nodig! De externe schakelaansturing niet onnodig verwijderen!