Draaigreep

Draaigreep rechts

Montage van de draaigreep

1 Klemschroeven (Art.Nr. 8192)
2 Klemring met Klemschroeven (Art.Nr. 8193)
3 Kabelaanslagen (Art.Nr. 8191)
4 Behuizing (Art.Nr. SA 01)
5 Kabeltrommel / O-ring/afdichtingen (Art.Nr. 8194)
6 Rubber greep / O-ring/afdichtingen (Art.Nr. 8190)
7 Borgring (Art.Nr. SA 18-N)

De schakelgreep werkt met twee kabels. Bij het schakelen naar de 14e versnelling wordt kabel 14 aangetrokken. Bij schakelen naar de 1e versnelling, kabel 1.

De kabelaanslagen 1 en 14 zijn identiek en worden in spiegelbeeld in de behuizing gemonteerd. Alleen bij juiste montage schuiven de kabelaanslagen tot in de aanslag in het huis.

De draaigreep op de rechter stuurhelft (met een doorsnede van 22 - 22.3mm) schuiven en deze zo draaien dat de kabelaanslagen gelijkmatig boven en onder de remgreep zitten.

Beide klemschroeven (M3x12 - Torx TX20) met lichte draaibeweging zo aandraaien dat de spleet aan beide zijden van de klem ongeveer gelijk is. Hierbij de Torx T20 sleutel met twee vingers om de as draaien. Vervolgens beide klemschroeven max. 2Nm (1/2 slag) aandraaien. De draaigreep moet nu vast op het stuur zitten.

Let op

Te vast aandraaien van de schroeven kan de klem of het stuur beschadigen.

Montage van de schakelkabels

Montage schakelkabel 14: Beide kabelaanslagen uit de behuizing nemen. Kabel 14 volgens de afbeelding invoeren tot de kabel uit de behuizing steekt.

De rubber greep draaien zodat de markering op de behuizing zich tussen de cijfers 8 en 9 bevindt en in deze positie houden. Kabel 14 volledig doorvoeren tot de nippel zich in de insparing in de kabeltrommel bevindt.

Montage schakelkabel 1: Kabel 1 volgens de afbeelding invoeren tot de kabel uit de behuizing steekt.

De rubber greep draaien zodat de markering op de behuizing zich tussen de cijfers 6 en 7 bevindt en in deze positie houden. Kabel 1 volledig doorvoeren tot de nippel zich in de uitsparing in de kabeltrommel bevindt.

Ter controle wisselend aan beide kabels trekken tot de aanslag bereikt wordt. De handgreep moet daarbij makkelijk draaien en zich iets over de eindposities 1 en 14 heen laten bewegen.

Montage van de buitenkabels met geïntegreerde liner: De kabelaanslagen op de kabels schuiven en op de juiste manier tot aan de aanslag in de behuizing schuiven. Tussen de kabelaanslag en de buitenkabel een hulsje monteren.

Let op

Bij het verschuiven van de schakelkabels zonder gemonteerde kabelaanslagen kan de nippel op de kabel zich in de behuizing vastklemmen.

Verwisselen van de rubber greep

Vervangen van de rubber greep: Voor het vervangen van de rubber greep hoeven de kabels niet verwijderd te worden. De greep kan apart vervangen worden. Met een smalle schroevendraaier de borgring verwijderen.

Voor de montage van de nieuwe rubber greep controleren of de O-ring goed op de kabeltrommel zit.

Tip

Kabeltrommel licht invetten zodat deze makkelijk draait.

De rubbergreep en kabeltrommel kunnen slechts op één manier op elkaar geplaatst worden. Op de greep zitten 5 nokken die in de overeenkomstige 5 gaten in de kabeltrommel passen. De rubber greep van binnen iets invetten.

Om beide delen samen te voegen, de rubber greep in willekeurige positie tegen de kabeltrommel schuiven. Vervolgens  langzaam draaien tot deze vastklikt. De rubber greep tot aan de aanslag op de kabeltrommel drukken.

Tip

De rubber greep met lichte druk in de eindpositie op de O-ring schuiven.

De borgring op de behuizing monteren. Controleer of de greep makkelijk draait.

Schakelkabels vervangen

Buitenkabels met hulsjes van de binnenkabels verwijderen.

Let op

Bij het verschuiven van de schakelkabels zonder gemonteerde kabelaanslagen kan de nippel op de kabel zich in de behuizing vastklemmen.

De rubber greep met gemonteerde binnenkabels draaien tot de markering op de behuizing zich tussen de cijfers 8 en 9 bevindt en in deze positie houden.

Kabelaanslag verwijderen. Kabel 14 uit de behuizing duwen tot de nippel zichtbaar is en deze nu volledig verwijderen.

De kabelaanslag van kabel 14 weer monteren en de greep draaien tot de markering op de behuizing zich tussen de cijfers 6 en 7 bevindt en in deze positie houden.

Beide kabelaanslagen verwijderen. Kabel 1 uit de behuizing duwen tot de nippel zichtbaar is en deze nu compleet verwijderen.

Montage van de kabels

Voor montage van de binnenkabels zie Montage van de schakelkabels figuur 6 tot 11.

Draaigreep links

Schakelgreep tot 2010